Informacje o kanale

Program Konferencji

STANDARDY OCHRONY PTAKÓW I NIETOPERZY W MIASTACH – PRZYKŁAD POZNANIA.

Poznań, 9 grudnia 2021 r.

- formuła online -

 

Moderatorzy konferencji:

Monika Rucka

Krzysztof Mączkowski

 

10.00 – 10.10 rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości

Bartosz Guss, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Magdalena Żmuda, Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania

 

10.10 – 10.20 Film o jerzykach.

 

10.20 – 10.40 Ptaki i nietoperze jako bioindykatory stanu środowiska i zmian klimatu. Wystąpienie wprowadzające.

  • prof. dr hab. Piotr Tryjanowski - Kierownik Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

10.40 – 11.00 Jerzyki w Poznaniu.

  • inż. Adam Gatniejewski – miłośnik ptaków, jerzyków

  • dr hab. inż. Tadeusz Mizera – Katedra Zoologii, Sekcja Ornitologiczna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

11.00 – 11.20 „Standardy ochrony ptaków i nietoperzy w mieście”. Prezentacja zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania.

  • mgr inż. Magdalena Żmuda – Dyrektor Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP

  • mgr Iwona Zajączek – Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP

 

11.20 – 11.40 Praktyka prokuratorska w ochronie gatunkowej.

  • Prokurator Okręgowy Michał Smętkowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu

 

11.40 – 12.00 Warunki stosowania narzędzi „ustawy szkodowej” w odniesieniu do ochrony ptaków i nietoperzy

  • dr Sergiusz Urban - Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

 

12.00 – 12.20 przerwa

 

12.20 – 12.40 Prawna ochrona ptaków w budynkach: stan formalny, rzeczywistość i propozycje zmian

  • mgr Paweł T. Dolata - ekspert prawno-przyrodniczy

 

12.40 – 13.00 Zagrożenia dla ptaków w mieście i sposoby zapobiegania im

  • dr inż. Tomasz Knioła – Przewodniczący Klubu Przyrodników Koło Poznańskie, ekspert ornitolog

 

13.00 – 13.20 Poznań miastem nietoperzy

  • dr Andrzej Kepel – Prezes Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra”

 

13.20 – 13.30 projekt memorandum do ustawodawcy

 

13.30 – 14.15 dyskusja

* Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w programie